Petice

Požadujeme odstoupení Jiřího Paroubka
z politických funkcí

Také jste byli zděšeni projevem předsedy vlády ČR po volbách do PS-PČR?! Lze to hodnotit jako pokus o rozvracení republiky. Jeho hanebné přirovnání k roku 1948 nelze  komentovat ani tolerovat – pouze odsoudit. Uráží demokraticky smýšlející občany a všechny oběti zločinného, komunistického režimu. Česká republika je náš stát – ne pana Paroubka! Jeho další setrvávání v úřadu je ostudou nás všech, ostudou ČSSD a jejího vedení. Nečinně přihlíží jednání a konání člověka, které s politikou a funkcí, kterou zastává, nemá nic společného. Ohrožuje ČSSD, uráží její dlouholetou tradici a její poctivé členy. Připravuje cestu k moci KSČM, straně ze zákona protiprávní, se zločineckou minulostí. Dovolil si zpochybnit hlasy milionů voličů pravicových stran, upřednostňuje osobní zájmy před zájmy země, je na něho podáno trestní oznámení, mohu pokračovat…Hulvátství, arogance, populismus, nekulturnost projevu a vystupování. Není možné, aby člověk takovýchto „kvalit“ měl i nadále možnost rozhodovat o našich osudech a budoucnosti naší země v jakékoliv veřejné a politické funkci. Demokratičtí politici by se měli veřejně distancovat od Jiřího Paroubka (především sama ČSSD) a požadovat jeho okamžité odstoupení, nechtějí-li mít podíl - s neodejmutelnou osobní odpovědností - na narůstajícím ohrožování svobody, demokracie a nástupu komunistů k uchopení moci v České republice.

 

"Když by byla naše bolševická, tedy jediná správná ideologie někdy v budoucnu nedopatřením nebo špatnou organizací voleb poražena, musí se tyto výsledky voleb zpochybnit.“ J.V. Stalin (11.5.1949). Jiří Paroubek nám to v neděli připomněl - zřejmě studoval marxismus-leninismus důkladně…

 

Můžete vyjádřit svým podpisem vůli podporovat demokracii, svobodu, úctu k životu, k etickým hodnotám a k dobrým mravům – jsou akutně ohrožovány. I občané nesou odpovědnost za stav země.

 

ÚSTAVA ČESKÁ REPUBLIKY ��l. 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

* * *

 

Nikdy nebylo nic zadarmo, nic nestálo tolik krve jako lidská svoboda. A během desetiletí a staletí se vytvořil ve světě nepsaný zákon:

 

Nedostane nic, kdo nebojuje. Ztratí každý vše, kdo se nebrání.

 

Milena Jesenská

 

* * *

 

Jan Šinágl v.r., 4.6.2006, Česká republika

 

http://www.sinagl.cz

 Články a komentáře...

Bratr Paroubek o Vítězném únoru
Pavel Šafr: Paroubek, nebo svoboda (19.1.2006)
Petr Holub: Proč odvolali Šafra (29.1.2006)
Paroubkův obzor
John Bok: Trestní oznámění ve věci První městská banka
Paroubci na každém milimetru
Paroubczech entertainment group
Připojuji svůj podpis pod text petice
Nepovinné údaje:
Poznámky k formuláři

Internetová petice sice není peticí ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, avšak je jí po praktické stránce zcela rovnocenná. Jméno a adresa jsou povinné, ostatní údaje zadávat nemusíte. Čím víc údajů o sobě vyplníte, tím důvěryhodnější váš podpis pod peticí bude.

Adresáti petice obdrží všechny zadané údaje, ale v seznamu signatářů budou uvedeny jen ty, které zvolíte. Jméno a příjmení se zobrazují vždy, u ostatních informací můžete sami určit, zda mají být zveřejněny. Zaškrtnete-li políčko napravo od zadávacího pole, příslušný údaj zůstane v seznamu skryt.

Pole Poznámka je určeno pro vaše vlastní vyjádření, sdělení autorům nebo pro komentáře k petici.

Odesláním elektronického formuláře vyslovujete souhlas se zpracováním zadaných osobní údajů, včetně citlivých, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely a v rozsahu této petiční akce.

Statistické údaje

Petici podepsalo celkem 88374 občanů

Seznam všech signatářů

Počet návštěvníků této stránky: 1130

© 2009 Tomáš Pecina in Django